K-TROMECH
CAE symulacje
CAD ⇒ CAE ⇒ CAM ⇒ CNC

Symulacje komputerowe przeprowadzamy za pomocą MES na oprogramowaniu CAE.


a. Analiza wytrzymałości statycznej i dynamicznej.
b. Analiza częstotliwości, drgania własne konstrukcji.
c. Analiza naprężeń linearnych.
d. Analiza wibracji.
e. Test upadku, udary.
f. Analiza strukturalna.
g. Analiza części z tworzyw sztucznych lub gumowych.
h. Strukturalna analiza termiczna.