K-TROMECH
CAM programowanie

 frezowanie 2D/3D, z funkcją HSM – bardzo wydajna obróbka oparta na krzywych trochoidalnych znacznie skracająca czas obróbki i zużycie narzędzi skrawających

- 4-5 oś indeksowana

- obróbka adaptacyjna

- wiercenia

- toczenie

- obróbka ołówkowa

- obróbka spiralna

- obróbka 3+2

- wiele innych strategii obróbkowych

- rzeczywista symulacja bryłowa

- edytor NC

-  szybkie przeliczanie najbardziej złożonych ścieżek narzędziowych np: form wtryskowych, detali głęboko frezowanych itp

-  wysoka stabilność procesu skrawania, znakomita jakość ścieżek i powierzchni po obróbce