K-TROMECH
Kontakt
K-TROMECH 
Karol Król
 
 

Al. Zwycięstwa 96/98

81- 451 Gdynia 
PPNT Gdynia, bud. C 0.09

NIP:555-160-92-48 
REGON:093012189 
tel: (+48) 604 103 725 
email:  
projekty@ktromech.pl
http://  www.ktromech.pl