K-TROMECH
Doświadczenie
                   CAD ⇒ CAE ⇒ CAM ⇒ CNC
 •   Doświadczenie w projektowaniu mechaniki zorientowanej na urządzenia elektroniczne zwłaszcza w integrowaniu mechaniki z elektroniką        
    ( mechatronika ).   
 • Świadomość wpływu mechaniki na takie obszary jak termika, szczelność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych, szczelność środowiskowa urządzeń.
 • Prowadzenie prac z zakresu problematyki CPD w elektronice, ekranowania zakłóceń RF-owych EMC oraz szczelności środowiskowej IP.
 • Prowadzenie prac z zakresu termiki ukł. elektronicznych (przenikanie ciepła,  konwekcja swobodna i wymuszona, promieniowanie cieplne).
 • Praktyczne doświadczenie w programowaniu pionowych centr obróbczych ( 3 osie symultaniczne + 4-ta i 5-ta indeksowana), obróbka odlewów i profili   oraz detali z pełnego materiału.  

 • Praktyczne doświadczenie w programowaniu wykrawarek CNC, znajomość technologii obróbki blach.

   

 • Doświadczenie we współpracy z inżynierami innych branż w grupach projektowych.

  

 •  Umiejętność kompleksowego spojrzenia na zależności konstrukcyjno - ekonomiczne projektu.